Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Zainteresowany trigeneracją? Skieruj się tu.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysoka konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż fabryki poszukują nowych rozwiązań, które nie tylko zmniejszą wydatki poniesione na działalność, ale też przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Na czym polega dekarbonizacja przemysłu?

Działanie, które dąży do zwiększenia autonomii energetycznej przedsiębiorstw przez wdrażanie rozwiązań umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, m.in. przez zwiększenie udziału elektryfikacji czy minimalizację zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej i ciepła, czy trigeneracja, podczas której oprócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzany jest dodatkowo chłód.

W licznych dziedzinach przemysłu osiągalne jest dodatkowo korzystanie z energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje w trakcie procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, a przez to bezmyślnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a następnie powtórne jej użycie daje po jakimś czasie duże oszczędności, jak również skutkuje zmniejszeniem się śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju gospodarki w kolejnych dekadach

W czasach powszechnej świadomości negatywnego wpływu działań ludzkości na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża ropy i gazu za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to jedyna metoda do zagwarantowania przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, implementacja tych rozwiązań ciągnie za sobą znaczne koszty, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku profity jakie one zapewniają, w pełni je równoważą. Oszczędności uzyskane dzięki redukcji kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na otoczenie to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10