Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Sprawdź, gdzie nabyć hakowce.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które powstają w czasie wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z gromadzeniem i transportem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]