ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Pokaźna porcja wiedzy o metodzie kasowej. Sprawdź koniecznie!

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, kiedy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za sprzedane produkty bądź zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet dobrze radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w terminie i w efekcie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta ustalonej zapłaty. Ze względu na określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość naszych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa również w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi odradzają średnim biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Na ogół powodem tego jest po prostu kwestia codziennego kontrolowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach pilnowanie należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie ryzyka pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]