Cechy i zastosowanie faktury proforma

Tu odnajdziesz odpowiedź na pytanie, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale także i większość osób realizujących zakupy przez internet, spotkali się przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy jednakże wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w ewidencji księgowej?

W języku łacińskim pro forma oznacza „tymczasowo”, zatem częstokroć spotykamy się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Należy natomiast zatrzymać ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest dowodem nabycia artykułów ani zrealizowania usługi, czyli zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ mówi o sprzedaży bądź usłudze, która jeszcze nie jest sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej przedłożone mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda oraz zawiera podobne dane co faktura VAT, czyli:

  • dane stron,
  • datę oraz miejsce,
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o wysokości ewentualnych rabatów,
  • określenie przewidywanej daty doręczenia towaru czy też realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

By łatwo można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy także pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w momencie, kiedy klient uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też wpłaci zaliczkę.