Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Skieruj się tutaj, jeżeli interesuje Cię aktualna oferta taniej windykacji.

Może być mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w trakcie którego prowadzi się względem dłużnika stosowne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje podobną ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym terminie zdecydowanie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może przygotować swoje scenariusze działań podejmowanych względem nieterminowych kontrahentów, definiując między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, iż wymienione wyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]