Hydroizolacja – zabezpieczenie obiektu przed wilgocią

W toku budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania warto zadbać o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych ścian zmniejszy ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, jak również przyczynić się do rozrostu szkodliwych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które części budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą przede wszystkim balkony, piwnice, fundamenty, dachy i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z albo opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy podpowiedzą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wilgocią i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, by każda warstwa posiadała spadek zapobiegający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Kluczowe jest, by planowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, mającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze specjalistami w trakcie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zamówienie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi inwentaryzacją, naprawą i uszczelnieniem przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.