Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Więcej o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia pracy czy też studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy czy Rosji. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]