Komu zlecić osuszanie fundamentów?

Nawet gdy budynek stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, iż z czasem ściany będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć też bez ostrzeżenia z powodu podtopienia lub w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie źle wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie domu – najpierw ustalenie przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim należy rozpocząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice czy łazienki pojawiająca się na ścianach pleśń jest częściej efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu. Takie przypadki wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych bądź poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany obiektu lub gdy zdarzyło się zalanie w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy mają szerokie doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoją pracę od diagnozy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Jest to baza do określenia właściwych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach pojawiają się zacieki, zapewne spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda pnie się wzwyż – czasami nawet na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jednakże można to naprawić przywracając hydroizolację poziomą murów, która zastopuje wznoszenie się wody wzwyż. Następnym krokiem, rzecz jasna po właściwym przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie murów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej bądź izolacji bitumicznej, a następnie wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W szeregu przypadków niezbędne będzie także odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budynków, jak przepusty rur, płyty żelbetowe posadzkowe i przepusty kabli.