Zabezpieczenie fundamentów – zleć to profesjonalnej ekipie

Osłona fundamentów przed szkodliwym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zlecić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale też w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnej sytuacji. Wszak zastosowanie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Istotna jest także dogłębna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się ryzyko podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po deszczu fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów też wypada zlecić profesjonalistom, gdyż nagminnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) lub zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych właściwości wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.